Dietråd

Hund:20150104_123448-1-1

Den vanligaste orsaken till diarré är en plötslig rubbning i mag-tarm kanalen s.k. akut gastroenterit. Andra orsaker kan vara allergi, magkatarr eller sjukdomar i t ex bukspottskörteln. Så länge hundens allmäntillstånd är tillfredsställande kan man inleda dietbehandling hemma.

Dag 1. Ta bort all mat. Vatten får ges i mindre mängd flera ggr under dagen

Dag 2. Dietmat i små portioner ca 4-6 ggr per dag. Det kan vara t ex välkokt ris och fisk eller speciellt skonsamt torrfoder som säljs på kliniken. Vatten ges som vanligt. Det finns kosttillskott som kan hjälpa tarmen till snabbare återhämtning t ex canicur, Pro-kolin och liknande.

Dag 3-4. Fortsätt med ris och fisk alt skonsamt dietfoder i lite större mängder. Undvika fet och kryddig mat när den vanliga maten försiktigt introduceras .

Tag gärna kontakt med mig för råd om du är osäker. Ett tecken på att det är hög tid att söka hjälp är t ex om diarréerna är blodiga eller om hunden blir trött och förefaller orkeslös. Avföringen bör i normalfallet stabiliseras på några dagar .

Katt:

Dag 1. Tag bort all mat under ca 12 timmar och låt katten svälta. Lite vatten bör den ha tillgång till hela dagen .

Dag 2. Ge lite dietfoder för känslig mage, som finns att köpa på kliniken alternativt ges kokt vit fisk. Ge små portioner fördelat på fler tillfällen. Komplettera gärna med kosttillskott som diarsanyl och canicur eller pro-kolin.

Dag 3. Ge dietfoder i större mängd.

Tänk på att kattens mage och tarm ofta behöver lite längre tid för att återhämta sig.